IZJAVA O PRIVATNOSTI
Ažurirano 12.04.2018.
MOLIMO PROČITAJTE IZJAVU O PRIVATNOSTI PAŽLJIVO PRIJE PRISTUPANJA BILO KOJEM DIJELU APLIKACIJE.

I
PREGLED

inCheckin d.o.o. (u nastavku teksta „inCheckin“ ili „mi“) poštuje privatnost korisnika inCheckin mobilne aplikacije (u nastavku „Aplikacije“) u skladu sa GDPR regulativom (EU General Data Protection Regulation). Izjava o privatnosti koja slijedi u nastavku teksta (u nastavku „Izjava“) govori o podacima koje prikupljamo putem aplikacije i vezanih online servisa, te kako koristimo i dijelimo prikupljene informacije. Uporabom Aplikacije pristajete na prikupljanje podataka i njihovo korištenje kako je navedeno u ovoj Izjavi. Izjava može biti ažurirana kako je opisano u nastavku. Vaša upotreba Aplikacije je također određena Uvjetima korištenja, koja su izričito ugrađena u ovu Izjavu.

II
PRIKUPLJANJE PODATAKA

inCheckin može prikupljati i spremati na Vaš uređaj bilo koje informacije koje dobrovoljno priložite kroz Aplikaciju.

Takve informacije mogu sadržavati podatke o Vašem korisničkom računu (email i lozinka Vašeg inCheckin računa) i bilo koje osobne informacije potrebne za prijavu turista na eVisitor sustav (https://www.evisitor.hr/) kao što je propisano zakonom Republike Hrvatske (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_126_2395.html) (u nastavku ""Zakon"").

Korisnik Aplikacije mora dobiti suglasnost turista prije prikupljanja njihovih osobnih podataka i slanja istih na eVisitor sustav (u nastavku teksta, eVisitor). U slučaju prikupljanja podataka maloljetnih osoba, korisnik Aplikacije mora dobiti suglasnost roditelja ili zakonskih skrbnika. Osobni podaci turista, bit će pohranjeni jedino na uređaj i mogu biti poslani na inCheckin web poslužitelj koji ih bez pohrane prosljeđuje na javni eVisitor WEB API (u nastavku „API“), preko enkriptiranog https protokola u svrhu prijave turističke posjete u Republici Hrvatskoj, kao što je to propisano Zakonom.

Prikupljamo i statističke podatke o aktivnosti korisnika Aplikacije (broj prijava, odjava i poništenja prijava gostiju), te pasivne podatke o vrsti operativnog sustava i mobilnog uređaja na koji je instalirana Aplikacija.

III
KORIŠTENJE INFORMACIJA

Vaše osobne podatke ili druge prikupljene informacije, kao što je gore navedeno, koristimo u svrhu komunikacije sa eVisitorom ili bilo kojim drugim API-em po potrebama i interesima tržišta. Osobnim podacima pohranjenim na Vašem uređaju nećemo pristupati.

IV
DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o Vašem korištenju Aplikacije, priloženi podaci će biti dostupni administratorima eVisitora i nadležnim organima Republike Hrvatske i njihovim agencijama kako je propisano Zakonom.

inCheckin zadržava pravo dijeljenja osobnih podataka kada opravdano vjerujemo da je dijeljenje zahtijevano zakonom i nužno za sprječavanje, okrivanje ili kažnjavanje kaznenih dijela i prijevara ili u situacijama koje uključuju potencijalne prijetnje fizičkoj sigurnosti.

U slučaju akvizicije ili spajanja inCheckina sa trećom stranom, informacije o korisniku mogle bi se smatrati imovinom koja se prenosi ili koju stječe treća strana, no u tom slučaju ova Izjava o privatnosti podataka se nastavlja primjenjivati na Vaše podatke. Treća osoba će dobiti prava i obaveze s obzirom na te podatke kako je opisano u ovoj Izjavi.

V
SIGURNOST

Iako niti jedan sustav ni tehnologija nisu potpuno sigurni, inCheckin koristi odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke procedure, te ulaže dodatne napore kako bi se Vaši podaci i podaci o Vašem gostu osigurali od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, izmjene ili uništenja.

VI
ZADRŽAVANJE PODATAKA I GAŠENJE RAČUNA

inCheckin račun se koristi za povezivanje više eVisitor računa pod jednog korisnika Aplikacije, naplatu usluga te isporuku računa korisnicima. eVisitor račun se koristi za spajanje na eVisitor, te za usluge koje eVisitor nudi. Prilikom gašenja računa, koje je korisnicima omogućeno od strane inCheckina, inCheckin će obrisati sa svojih servera sve podatke korisnika, kao i one vezane za korisnika kao što su statistički podaci o broju prijava, odjava i poništenja prijava gostiju.

Također inCheckin će korisnicima omogućiti izvoz podataka u tekstualnoj datoteci.

VII
PREGLED I AŽURIRANJE PODATAKA

Odgovorni ste za ažuriranje, održavanje i točnost Vaših osobnih podataka koje ste upisali u Aplikaciju ili kroz Aplikaciju. Podatke koje ste unijeli u Aplikaciju moći ćete ažurirati u bilo kojem trenutku kroz forme Aplikacije onako kako to Aplikacija omogućava.

Ako želite ažurirati Vaše eVisitor podatke ili mislite da ste priložili netočne podatke kroz aplikaciju, molimo, obratiti se eVisitor sustavu.

VIII
PROMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI PODATAKA

inCheckin zadržava pravo raditi promjene na ovoj Izjavi, te objaviti revidiranu verziju Izjave na ovoj stranici s datumom ažuriranja na vrhu ove Izjave. Obavijest o evenutalnim izmjenama bit će poslana na Vaš email račun.

IX
KONTAKT

Ako imate pitanja vezanih za ovu Izjavu, molimo kontaktirajte nas na office@incheckin.hr
Naša adresa je: inCheckin d.o.o., Šandaljska 5a, 52100 Pula, Republika Hrvatska

INCHECKIN UVJETI POSLOVANJA
Ažurirano 12.04.2018.
MOLIMO PROČITAJTE SLIJEDEĆE UVJETE KORIŠTENJA PRIJE PRISTUPA BILO KOJEM DIJELU APLIKACIJE

I
PREGLED

Slijede uvjeti i odredbe za korištenje inCheckin d.o.o. usluga (u nastavku Aplikacija). Aplikacija je u cijelosti u vlasništvu inCheckin d.o.o. (u nastavku inCheckin ili mi) koji ju razvija i održava. Korištenjem aplikacije, ili prilaganjem bilo kakvih podataka kroz aplikaciju, a s obzirom na usluge koje inCheckin pruža, IZJAVLJUJETE DA PRIHVAĆATE BITI OBVEZANI SVIM UVJETIMA I ODREDBAMA KOJI ODREĐUJU KORIŠTENJE APLIKACIJE I NJENIH USLUGA (u nastavku Uvjeti). Upotreba aplikacije vam je dana na raspolaganje pod uvjetom da prihvaćate Uvjete, odredbe i izjava koje su u njoj sadržane, bez ikakve promjene.

II
KORISNIČKI RAČUNI, REGISTRACIJA, I PODNOŠENJE INFORMACIJA

Kako biste mogli koristiti usluge aplikacije, morate imati aktivni inCheckin korisnički račun i eVisitor korisnički račun (https://www.evisitor.hr/). Zaštit ćete vaše autorizacijske podatke, i preuzeti potpunu odgovornost za sve vaše aktivnosti i aktivnosti treće strane koje će se obavljati pod vašim inChecki i eVisitor računom. Ako koristite račun u ime druge osobe, ovi uvjeti obvezuju Vas kao korisnika i drugu osobu kao vlasnika računa.

inCheckin zadržava pravo sa ili bez prethodne obavijesti odbiti uslugu bilo kojoj osobi koja prekrši ove uvjete ili nepravilno koristi Aplikaciju ili njene usluge, ili na bilo koji način čini štetu ugledu inCheckin d.o.o

III
VLASNIČKA PRAVA

inCheckin izričito zadržava sva prava, naslov, zaradu od aplikacije, i sadržaj aplikacije, uključujući bilo koja vlasnička prava, patent, brend, zaštitni znak ili druga intelektualna i vlasnička prava.

IV
SADRŽAJ GENERIRAN OD STRANE KORISNIKA ILI TREĆIH OSOBA

Aplikacija omogućuje prikupljanje, učitavanje ili prijenos osobnih podataka, uključujući puna imena, datume rođenja, brojeve dokumenata, i druge oblike osobnih podataka (u nastavku teksta, Osobni podaci). Podnoseći osobne podatke, prihvaćate da ste dobili suglasnost od svih uključenih strana. U slučaju da je jedna od strana maloljetna osoba, suglasnost mora biti dana od strane roditelja ili zakonskih skrbnika. Također, Vi kao korisnik potvrđujete da ste punoljetna osoba, koja dobrovoljno prihvaća ove Uvjete i koristi Aplikaciju i njene usluge.

Odgovorna osoba ste za sav sadržaj ili podatke koji prikupljate, učitavate ili na bilo koji način prenosite. Nećete učitavati lažne podatke ili bilo koje podatke koji bi mogli naštetiti bilo čijem ugledu, radilo se o gostu, inCheckinu, eVisitoru, ili bilo kojoj trećoj strani, također izjavljujete kako nećete koristeći aplikaciju raditi bilo koju ilegalnu radnju.

Podnošenjem Osobnih podataka kroz Aplikaciju izjavljujete da imate suglasnost za podnošenje tih podataka i da su ti podaci točni. Također, vi preuzimate sav rizik povezan sa osobnim podacima koje ste predali kroz Aplikaciju uključujući interpretaciju trećih strana nad tim podacima. Podnoseći Osobne podatke možete se izložiti odgovornosti za na primjer, podnošenje lažnih podataka, ili namjerno klevetanje.

inCheckin ne snosi odgovornost za bilo kakav sadržaj koji unosite kroz Aplikaciju, kao ni za točnost Osobnih podataka koje kroz Aplikaciju prilažete na vanjske sustave.

Koristeći inCheckin aplikaciju imate mogućnost pristupa eVisitor sustavu kroz eVisitor API, i od trenutka pristupa eVisitor sustavu prihvaćate da je spremanje, uklanjanje i manipulacija nad priloženim osobnim podacima regulirana od strane eVisitor-a Općim Uvjetima eVisitora (https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki//Javno.Opci-uvjeti-koristenja.ashx) i zakonom Republike Hrvatske. Također prihvaćate da ste za svu manipulaciju nad podacima u eVisitor sustavu odgovorni isključivo Vi i da inCheckin ne snosi i ne može snositi nikakvu odgovornost za vaše radnje koje obavljate koristeći Aplikaciju, od trenutka prihvaćanja ovih Uvjeta.

V
UVJETI I ZATVARANJE

Možete poništiti prihvaćanje ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku zatvaranjem vašeg inCheckin korisničkog računa i deinstaliranjem Aplikacije. Molimo pogledajte još jednom našu Izjavu o privatnosti koja govori o našim daljnjim postupcima vezanim za Vaš račun i podatke nakon zatvaranja računa.

Također, inCheckin zadržava prava da Vam u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga zatvori vaš korisnički račun.

VI
PRIVATNOST

inCheckin Aplikacija je upravljana Izjavom o privatnosti koja je ugrađena u ove Uvjete ovom poveznicom. Molimo pročitajte Izjavu o Privatnosti prije pristupa Aplikaciji ili prije prilaganja bilo kojih Osobnih podataka kroz Aplikaciju i njene usluge.

VII
POSEBNA UPOZORENJA ZA MEĐUNARODNU UPOTREBU

Prihvaćanjem globalne prirode Interneta vi također prihvaćate odgovornost za usklađenost sa bilo kojim lokalnim pravilima i zakonima u zemlji u kojoj vi boravite ili bilo kojim drugim lokalnim zakonima gdje ti podaci mogu biti poslani.

VIII
IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA I DRUGE ODREDBE

inCheckin zadržava pravo mijenjati bilo koji od uvjeta i odredbi koji su sadržani u ovim Uvjetima, te objaviti revidiranu verziju na ovoj stranici s datumom ažuriranja na vrhu. Obavijest o evenutalnim izmjenama bit će poslana na Vaš email račun.

IX
RAZNO

Dajete suglasnost da svu pravnu nadležnost nad svim potencijalnim sporovima vezanim za ove Uvjete i Aplikaciju, snose sudovi Republike Hrvatske, u gradu Zagrebu. Sve obavijesti prema inCheckinu moraju biti poslani preporučenom poštom s povratnicom, na adresu inCheckin d.o.o., Šandaljska 5a, 52100 Pula, Republika Hrvatska

Odnos inCheckin-a i Vas nije odnos zakonskog partnerstva nego je odnos neovisnih ugovaratelja.