inCheckin uvjeti poslovanja

Ažurirano 12.04.2018.
MOLIMO PROČITAJTE SLIJEDEĆE UVJETE KORIŠTENJA PRIJE PRISTUPA BILO KOJEM DIJELU APLIKACIJE

I
PREGLED

Slijede uvjeti i odredbe za korištenje inCheckin d.o.o. usluga (u nastavku Aplikacija). Aplikacija je u cijelosti u vlasništvu inCheckin d.o.o. (u nastavku inCheckin ili mi) koji ju razvija i održava. Korištenjem aplikacije, ili prilaganjem bilo kakvih podataka kroz aplikaciju, a s obzirom na usluge koje inCheckin pruža, Vi (termin Vi, odnosno Vaše, uključuje osobu ili pravnu osobu, koja koristi aplikaciju kao i bilo koju treću osobu koja koristi Aplikaciju u vaše ime) IZJAVLJUJETE DA PRIHVAĆATE BITI OBVEZANI SVIM UVJETIMA I ODREDBAMA KOJI ODREĐUJU KORIŠTENJE APLIKACIJE I NJENIH USLUGA (u nastavku Uvjeti). Upotreba aplikacije vam je dana na raspolaganje pod uvjetom da prihvaćate Uvjete, odredbe i izjava koje su u njoj sadržane, bez ikakve promjene.

II
KORISNIČKI RAČUNI, REGISTRACIJA, I PODNOŠENJE INFORMACIJA.

Kako biste mogli koristiti usluge aplikacije, morate imati aktivni inCheckin korisnički račun i eVisitor korisnički račun (https://www.evisitor.hr/). Zaštiti ćete vaše autorizacijske podatke, i preuzeti potpunu odgovornost za sve vaše aktivnosti i aktivnosti treće strane koje će se obavljati pod vašim inChecki i eVisitor računom. Ako koristite račun u ime druge osobe, ovi uvjeti obvezuju Vas kao korisnika i drugu osobu kao vlasnika računa.

inCheckin zadržava pravo sa ili bez prethodne obavijesti odbiti uslugu bilo kojoj osobi koja prekrši ove uvjete ili nepravilno koristi Aplikaciju ili njene usluge, ili na bilo koji način čini štetu ugledu inCheckin d.o.o

III
IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA I DRUGE ODREDBE

inCheckin zadržava pravo mijenjati bilo koji od uvjeta i odredbi koji su sadržani u ovim Uvjetima ili bilo koje odredbe koje određuju upotrebu Aplikaciju i njenih usluga u bilo koje vrijeme objavom novih Uvjeta korištenja u Aplikaciji. Vi razumijete i prihvaćate da je vaš pristup upotrebi aplikacije određen odredbama koje su bile na snazi u vrijeme pristupa Aplikaciji. Budemo li radili promjene ovih Uvjeta mi ćemo ažurirati datum postavljen na vrhu ove stranice na datum posljednje izmjene ovih Uvjeta. inCheckin će obavijestiti korisnike svoje Aplikacije o ovim promjenama putem emaila s kojim je kreiran inCheckin korisnički račun. Svaka izmjena biti će na snazi od trenutka objave novih Uvjeta. Vi razumijete i prihvaćate da nastavak vašeg pristupa i korištenja Aplikacije nakon izmjene Uvjeta potvrđuje vaše prihvaćanje novih Uvjeta korištenja.

IV
VLASNIČKA PRAVA

inCheckin izričito zadržava sva prava, naslov, zaradu od aplikacije, i sadržaj aplikacije, uključujući bilo koja vlasnička prava, patent, brend, zaštitni znak ili druga intelektualna i vlasnička prava.

V
SADRŽAJ GENERIRAN OD STRANE KORISNIKA ILI TREĆIH OSOBA

Aplikacija omogućuje korisnicima ili trećim stranama prikupljanje, učitavanje ili prijenos osobnih podataka, uključujući, ali ne obavezujući se na puna imena, datume rođenja, brojeve dokumenata, i druge oblike osobnih podataka (u nastavku teksta, Osobni podaci). Podnoseći osobne podatke, Vi prihvaćate da ste dobili suglasnost od svih uključenih strana. U slučaju da je jedna od strana maloljetna osoba, suglasnost mora biti dana od strane roditelja ili zakonskih skrbnika. Također, Vi kao korisnik potvrđujete da ste punoljetna osoba, koja dobrovoljno prihvaća ove Uvjete i koristi Aplikaciju i njene usluge.

Vi ste jedina odgovorna osoba za sav sadržaj ili podatke koji prikupljate, učitavate ili na bilo koji način prenosite. Vi nećete učitavati lažne podatke ili bilo koje podatke koji bi mogli naštetiti bilo čijem ugledu, radilo se o gostu, inCheckinu, eVisitoru, ili bilo kojoj trećoj strani, također izjavljujete kako nećete koristeći aplikaciju raditi bilo koju ilegalnu radnju.

Podnošenjem Osobnih podataka kroz Aplikaciju vi izjavljujete da imate pravo na podnošenje tih podataka i da su ti podaci točni. Također, vi preuzimate sav rizik povezan sa osobnim podacima koje ste predali kroz Aplikaciju uključujući interpretaciju trećih strana nad tim podacima. Podnoseći Osobne podatke možete se izložiti odgovornosti za na primjer, podnošenje lažnih podataka, ili namjerno klevetanje.

inCheckin ne snosi odgovornost za bilo kakav sadržaj koji unosite kroz Aplikaciju, kao ni za točnost Osobnih podataka koje kroz Aplikaciju prilažete na vanjske sustave.

Koristeći inCheckin aplikaciju imate mogućnost pristupa eVisitor sutavu kroz eVisitor API, i od trenutka pristupa eVisitor sustavu prihvaćate da je spremanje, uklanjanje i manipulacija nad priloženim osobnim podacima regulirana od strane eVisitor-a Općim Uvjetima eVisitora (https://www.evisitor.hr/eVisitorWiki//Javno.Opci-uvjeti-koristenja.ashx) i zakonom Republike Hrvatske. Također prihvaćate da ste za svu manipulaciju nad podacima u eVisitor sustavu odgovorni isključivo Vi i da inCheckin ne snosi i ne može snositi nikakvu odgovornost za vaše radnje koje obavljate koristeći Aplikaciju, od trenutka prihvaćanja ovih Uvjeta.

VI
UVJETI I ZATVARANJE

Vi možete poništiti prihvaćanje ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku zatvaranjem vašeg inCheckin korisničkog računa i deinstaliranjem Aplikacije. Molimo pogledajte još jednom našu Izjavu o privatnosti koja govori o našim daljnjim postupcima vezanim za Vaš račun i podatke nakon zatvaranja računa.

Također, inCheckin zadržava prava da Vam u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga zatvori vaš korisnički račun.

VII
PRIVATNOST

inCheckin Aplikacija je upravljana Izjavom o privatnosti koja je ugrađena u ove Uvjete ovom poveznicom. Molimo pročitajte Izjavu o Privatnosti prije pristupa Aplikaciji ili prije prilaganja bilo kojih Osobnih podataka kroz Aplikaciju i njene usluge.

VIII
POSEBNA UPOZORENJA ZA MEĐUNARODNU UPOTREBU

Prihvaćanjem globalne prirode Interneta vi također prihvaćate odgovornost za usklađenost sa bilo kojim lokalnim pravilima i zakonima u zemlji u kojoj vi boravite ili bilo kojim drugim lokalnim zakonima gdje ti podaci mogu biti poslani.

VIII
RAZNO

Vi dajete suglasnost da svu pravnu nadležnost nad svim potencijalnim sporovima vezanim za ove Uvjete i Aplikaciju, snose sudovi Republike Hrvatske, u gradu Zagrebu. Sve obavijesti prema inCheckinu moraju biti poslani preporučenom poštom s povratnicom, na adresu inCheckin d.o.o. Ilica 184a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

Odnos inCheckin-a i Vas nije odnos zakonskog partnerstva nego je odnos neovisnih ugovaratelja.