Izjava o privatnosti

Ažurirano 12.04.2018.
MOLIMO PROČITAJTE IZJAVU O PRIVATNOSTI PAŽLJIVO PRIJE PRISTUPANJA BILO KOJEM DIJELU APLIKACIJE.

I
PREGLED

inCheckin d.o.o. (u nastavku teksta „inCheckin“ ili „mi“) poštuje privatnost korisnika inCheckin mobilne aplikacije (u nastavku „Aplikacije“) i to u skladu sa GDPR regulativom (EU General Data Protection Regulation). Izjava o privatnosti koja slijedi u nastavku teksta (u nastavku „Izjava“) govori o podacima koje inCheckin prikuplja putem aplikacije i vezanih online servisa i kako inCheckin može koristiti ili dijeliti prikupljene informacije. Ako koristite Aplikaciju, pristajte na prikupljanje podataka i njihovo korištenje kako je navedeno u ovoj Izjavi. Izjava može biti ažurirana kako je opisano u nastavku. Vaša upotreba Aplikacije je također određena Uvjetima korištenja, koja su izričito ugrađena u ovu Izjavu.

II
AŽURIRANJA

inCheckin zadržava pravo raditi promjene na ovoj Izjavi u bilo koje vrijeme, i objaviti bilo koju revidiranu verziju Izjave na ovoj stranici. Datum ažuriranja bit će vidljiv na vrhu ove Izjave. Također, bit ćete obaviješteni putem vašeg email računa, s kojim se registrirate u našu Aplikaciju, o izmjenama ove Izjave i Uvjeta korištenja.

III
PRIKUPLJANJE PODATAKA

inCheckin može prikupljati i spremati na vaš uređaj bilo koje informacije koje sami dobrovoljno priložite kroz Aplikaciju. Takve informacije mogu sadržavati podatke o vašem korisničkom računu (email i lozinka vašeg inCheckin računa) i bilo koje osobne informacije potrebne za prijavu turista na eVisitor sustav (https://www.evisitor.hr/) kao što je propisano zakonom Republike Hrvatske (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_126_2395.html) (u nastavku "Zakon"). inCheckin također može prikupljati pasivne podatke o vrsti operativnog sustava i mobilnog uređaja na koji je instalirana Aplikacija. Nadalje, inCheckin prikuplja statističke podatke o aktivnosti korisnika Aplikacije (broj prijava, odjava i poništenja prijava gostiju). Korisnik Aplikacije, mora dobiti suglasnost turista prije prikupljanja njihovih osobnih podataka i slanja istih na eVisitor (sustav u nastavku teksta, eVisitor). U slučaju prikupljanja podataka maloljetnih osoba, korisnik Aplikacije mora dobiti suglasnost od roditelja ili zakonskih skrbnika.

Osobni podaci turista, bit će pohranjeni jedino na uređaj i mogu biti poslani na inCheckin web poslužitelj koji ih bez pohrane prosljeđuje na javni eVisitor WEB API (u nastavku „API“), preko enkriptiranog https protokola u svrhu prijave turističke posjete u Republici Hrvatskoj, kao što je to propisano zakonom.

IV
PRAKSA KORIŠTENJA INFORMACIJA

inCheckin može koristiti osobne podatke ili druge prikupljene informacije, kao što je gore navedeno, u svrhu komunikacije sa eVisitorom ili bilo kojim drugim API-em po potrebama i interesima tržišta. inCheckin neće pristupati i neće biti u mogućnosti pristupati osobnim informacijama pohranjenim na Vašem uređaju.

V
DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o vašem korištenju Aplikacije, priloženi podaci će biti dostupni administratorima eVisitora i nadležnim organima Republike Hrvatske i njihovim agencijama kako je propisano Zakonom. inCheckin zadržava pravo dijeljenja osobnih podataka kada opravdano vjerujemo da je dijeljenje zahtijevao zakonom i u koliko opravdano vjerujemo daje dijeljenje nužno kao bi se utvrdila ili izvršila zakonska prava, ili u situacijama koje uključuju potencijalne prijetnje fizičkoj sigurnosti.

U slučaju akvizicije ili spajanja inCheckina sa trećom stranom, zadržavamo pravo prodati ili na bilo koji drugi način prenijeti neke ili sve podatke koje smo prikupili od korisnika, kao dijela te transakcije i ta treća osoba će dobiti prava i obaveze s obzirom na te podatke kako je opisano u ovoj Izjavi.

VI
SIGURNOST

inCheckin koristi tržišno prihvatljive napore u svrhu zaštite podataka koje prikuplja putem Aplikacije. Na žalost niti jedan sigurnosti sustav ne može garantirati sto postotnu učinkovitost. Prema tome, ne možemo garantirati potpunu sigurnost vaših podataka ili podataka o vašem gostu, i ne možemo snositi pravnu odgovornost za neispravan pristup istima. Vi ste odgovorni za restrikciju pristupa vašem mobilnom uređaju na kojem koristite Aplikaciju. Koristeći Aplikaciju, ili davanjem osobnih podataka nama, kroz bilo koje sredstvo, dajete dopuštenje da možemo komunicirati sa Vama elektroničkim putem o sigurnosti, privatnosti i administrativnim temama koje se odnose na Vaše korištenje Aplikacije.

VII
ZADRŽAVANJE PODATAKA I GAŠENJE RAČUNA

inCeckin račun se koristi za povezivanje više eVisitor računa pod jednog korisnika Aplikacije, naplatu usluga te isporuku računa korisnicima. eVisitor račun se koristi za spajanje na eVisitor, te za usluge koje eVisitor nudi. Prilikom gašenja računa, koje je korisnicima omogućeno od strane inCheckina, inCheckin će obrisati sa svojih servera sve podatke korisnika, kao i one vezane za korisnika kao što su statistički podaci o broju prijava, odjava i poništenja prijava gostiju.

Također inCheckin će korisnicima omogućiti eksport podataka u tekstualnoj datoteci.

VIII
PREGLED I AŽURIRANJE PODATAKA

Vi ste odgovorni za ažuriranje, održavanje i točnost vaših osobnih podataka koje ste upisali u Aplikaciju ili kroz Aplikaciju. Podatke koje ste unijeli u Aplikaciju moći ćete ažurirati kroz forme Aplikacije onako kako to Aplikacija omogućava.

Ako želite ažurirati vaše eVisitor podatke ili mislite da ste priložili netočne podatke kroz aplikaciju ili ih želite promijeniti, molimo, obratiti se eVisitor sustavu.

IX
KONTAKT

Ako imate pitanja vezanih za ovu Izjavu, molimo kontaktirajte nas na office@incheckin.hr
Naša adresa je: inCheckin d.o.o. Ilica 184a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska